CO2-prestatieladder versie 2.0

Gepubliceerd op 21 juni 2012
CO2-prestatieladder versie 2.0

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Al snel bleek dat ook andere aanbesteders de mogelijkheden van de ladder zagen en is versie 2.0 ontwikkeld. Hierdoor is de ladder nu ook inzetbaar voor andere aanbestedende diensten en andere sectoren.
Sinds oktober 2010 staat Jan Kuipers Nunspeet op de hoogste trede van de CO2 prestatieladder. Wij zijn er trots op dat we nu ook gecertificeerd zijn op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder 2.0. Hiermee laten we zien dat Jan Kuipers Nunspeet CO2 beleid serieus neemt.

Terug naar het overzicht