Hoogwaardig en veelzijdig

Kwaliteit

Certificaat ISO 9001-2015 geldig tot 21-06-2022 (002)

ISO 9001-2015

Jan Kuipers Nunspeet is sinds 2001 ISO 9001-gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001 (inmiddels versie 2015). Periodiek, minimaal 1 keer per jaar, worden alle bedrijfsprocessen door een onafhankelijke instantie getoetst. Hiermee wordt zekergesteld dat onze bedrijfsprocessen uitgevoerd worden met de grootst mogelijke zorg. Op deze wijze garanderen wij dat onze leveringen altijd van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn, waarbij het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien en volgens de laatste stand van de Arbo-eisen wordt geproduceerd.

Download certificaat ISO 9001



NEN1090 2017

EN 1090-1:2009/A1:2011

Met ingang van 1 juli 2014 is een CE-markering en een prestatieverklaring verplicht op alle geleverde stalen constructie-onderdelen als bedoeld in EN 1090-1. Deze documenten zijn voor de afnemer van belang bij het bepalen of zijn bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wij leveren een CE-markering en prestatieverklaring op alle bovenbedoelde stalen constructieonderdelen t/m 
uitvoeringsklasse 3.

Jan Kuipers Nunspeet is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw en opgenomen in het FPC-register EN 1090-1 van bedrijven met een gecertificeerd fabrieksprocesbeheersingssysteem.

Download certificaat EN 1090-1:2009/A1:2011