Montage 2.000 etagerekken Optima V7 gestart

Gepubliceerd op 25 juli 2014
Montage 2.000 etagerekken Optima V7 gestart

Aan de IJ-zijde van Amsterdam CS is het vervangen van de bestaande fietsenrekken op het plateau onlangs in uitvoering gegaan.

Er wordt gewerkt volgens een BLVC-plan (Beleving, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) dat samen met de gemeente is opgesteld. De gemeente informeert hierbij de reiziger die gebruik maakt van de huidige stalling, middels een aantal tekstborden en labels aan de fiets. Op de labels en tekstborden staat aangeven vanaf welke datum de rekken definitief worden vervangen. De reiziger dient de fiets dan niet meer te stallen in het aangegeven rek. De gemeente is er veel aan gelegen om hierover goed te communiceren en heeft zelfs iemand aangesteld om de reizigers dagelijks te woord te staan en te begeleiden. Staan er na een gecommuniceerde data nog steeds fietsen in een rek dan volgt er een procedure waarbij de foutief gestalde fiets wordt ‘weggeknipt’ uit de stalling. Vervolgens worden de leeggekomen rekken door onze monteurs gedemonteerd en in een tussenopslag gezet voor afvoer.

Na het aanvoeren van nieuw materiaal in de vroege ochtend, hetgeen voor de grote drukte plaatsvindt, worden de nieuwe rekken op de juiste positie gemonteerd. De werkzaamheden vinden plaats in fasen. Telkens wanneer er een fase voltooid is, worden de nieuwe rekken opengesteld en toegankelijk gemaakt voor het stallen van de fietsen en herhaalt de procedure van het labelen en wegknippen zich.
Vanwege de grote drukte geven deze werkzaamheden onvermijdelijk ov
erlast voor de reiziger. In overleg met de gemeente wordt alles zo goed mogelijk in goede banen geleid. Door actief omgevingsmanagement van de gemeente worden er in samenwerking met ons als aannemer desgewenst logistieke aanpassingen doorgevoerd in het plan, die de doorstroming van het reizigersverkeer bevorderen.

Voortgang uitbreiding Fietsplatform Amsterdam

In de bestaande situatie bood het platform plaats voor 1.100 fietsen. Inmiddels is in de gefaseerde bouw de capaciteit reeds toegenomen naar 1.400 fietsen. Het geplande totaal aan het einde werk bedraagt een kleine 2.100 fietsparkeerplaatsen, gerealiseerd met type Optima-V7 in duplexsysteem. In het faseringsplan zijn we inmiddels aangekomen bij het fysiek uitbreiden van het platform zelf. Het betonnen platform wordt uitgebreid met een staalbordes van ca 100m2 aan de zijde van de steiger met ca 120m2.

De uitbreiding aan de kadezijde is vanaf medio juni onderhanden. Met inzet van een lichte mobiele kraan, geplaatst op het bordes, worden de stalen onderdelen op hun plaats gehesen. De constructie steunt aan de ene zijde af op de stalen onderslagbalken van het platform en aan de andere zijde op de betonnen kademuur.. Er is rekening gehouden met het gegeven dat de constructie vrij blijft van de ingestorte ankers in het beton en andere elementen die onderdeel uitmaken van de kademuurconstructie. De stalen uitbreiding wordt door ons met bevestigingsmiddelen gemonteerd en is daarmee demontabel. Iets wat voor de toekomst van pas komt wanneer er werkzaamheden of aanpassing aan de steiger dienen plaats te vinden.

De stalen uitbreiding aan de steigerzijde wordt ‘schuivend’ opgelegd op de steiger. Wanneer een groot schip aanmeert aan de steiger kan de constructie theoretisch bewegen. De staalconstructie van de uitbreiding mag daarom niet simpel verankerd worden aan de steiger. Binnenkort wordt deze strook in 2 fasen uitgevoerd, zodanig dat de reiziger via de steiger altijd veilig het platform kan bereiken.

Qua werkzaamheden liggen we goed op schema. De werkzaamheden verwachten we medio juli te voltooien. Het doet ons goed om van menig reiziger te horen dat men het project en het stallingsysteem een grote verbetering noemt. Daar gaat het uiteindelijk om.

Terug naar het overzicht