Audits kwaliteit-, veiligheid- en milieucertificaten

Gepubliceerd op 29 mei 2018
 Audits kwaliteit-, veiligheid- en milieucertificaten

Onlangs zijn wij weer door KIWA en SGS beoordeeld of wij voldoen aan de eisen van een aantal certificeringen binnen ons bedrijf. Het kwaliteitssysteem is getoetst op ISO 9001, ISO 14001, CO2 Bewust (niveau 5) en VCA**. 

Voor ISO 14001 heeft Jan Kuipers Nunspeet de stap gemaakt van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015. De nadruk bij de nieuwe milieunorm ligt op het verder verduurzamen. Dit biedt weer nieuwe aanknopingspunten om nog zorgvuldiger met het milieu om te gaan.

Bij de toetsingen werden geen tekortkomingen geconstateerd. We kunnen dus met recht zeggen: We zijn geslaagd!

Onder het tabblad "CERTIFICERING" vindt u meer relevante informatie.

Terug naar het overzicht