Productcatalogus Jan Kuipers Nunspeet 2017 - page 74

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn
van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie,
door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag
op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op aanvraag gratis toegezonden.
Fietsenoverkappingen / kluizen / rokersoverkappingen
Alle staalconstructies zijn thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en de aluminium onderdelen
zijn brut. De prijzen betreffen levering en montage inclusief poerenfundatie in geheel Nederland.
Meerprijzen zijn opvraagbaar zoals:
■■
Constructie in kleur.
■■
Wanden in FSC
®
hout of wandafwerkingen in kunststoffen, roosters, strekmetaal, geperforeerd
plaatstaal e.d.
■■
Meeleveren van fietsenrekken (stallingen).
■■
Meeleveren peukendovers en zit- of steunmeubilair bij rokersoverkappingen.
■■
Grotere afmetingen dan genoemd.
Fietsenrekken en alle overige producten
Alle fietsenrekken zijn thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. De prijzen zijn franco afleveradres
gelost naast de vrachtwagen in geheel Nederland met uitzondering van de etagerekken met uittrekgoot
Optima, welke worden geleverd én gemonteerd. Banken kunnen in diverse duurzame houtsoorten
worden geleverd waaronder ook FSC
®
gecertificeerd hout.
Leveringen volgens omschrijvingen. Leveringen op de Waddeneilanden geven een meerprijs.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Bij netto orderbedragen onder de
225,- wordt
35,- vrachttoeslag berekend en bij netto orderbedragen
tussen de
225,- en
450,- wordt
25,- vrachttoeslag berekend.
Leveringsvoorwaarden
Catalogus 2017
Lever i ngsvoorwaarden
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76
Powered by FlippingBook