Productcatalogus Jan Kuipers Nunspeet 2016 - page 72

Duurzaam
ondernemen
Duurzaam ondernemerschap is één van de eerste eisen die opdrachtgevers
tegen­woordig stellen. Volkomen terecht natuurlijk. Toch is dat niet de belang-
rijkste reden waarom we bij Jan Kuipers Nunspeet krachtig inzetten op duur-
zaamheid. Al van oudsher namelijk vormt duurzaamheid het genetisch materiaal
van onze hele bedrijfsvoering, van milieuvriendelijk produceren tot en met het
optimaliseren van de Arbo-omstandigheden.
Catalogus 2016
Duur zaam ondernemen
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76
Powered by FlippingBook