Productcatalogus Jan Kuipers Nunspeet 2016 - page 16

Fietskluizen
Deze solide, esthetisch ogende
fietskluizen bieden fietsen een
veilige, afsluit­bare plek, goed be-
schermd tegen diefstal en weers­
invloeden. Het is niet nodig om
fietsaccessoires te verwijderen,
want de fiets staat in een afgeslo­ten
kluis met cilinderslot. De wiel­goten
zijn geschikt voor diverse band-
breedtes.
Catalogus 2016
F i etsk l u i zen
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...76
Powered by FlippingBook